Концерн радіомовлення,
радіозв'язку та телебачення
Волинська філія
тел: (03352)5-99-81,
м.Ковель, вул.Варшавська, 5
 
РАДІОМОВЛЕННЯ
Номер статті Позиція Радіопередавальна станція потужністю, кВт Розмір оплати в гривнях без ПДВ за годину роботи радіопередавальної станції із параметрами, відповідно вимогам
1 2 3 4
1 Радіопередавальна станція ДХ, СХ та КХ (КМ-, ГМ-, ДКМ-діапазонів хвиль)
1 1 28,95
2 2,7 - 3 41,39
3 5 88,74
4 7 109,86
5 10 141,71
6 15 159,59
7 20 193,58
8 25 219,47
9 30 245,34
10 40 313,70
11 50 372,80
12 60 423,39
13 70 511,82
14 80 570,39
15 90 628,82
16 100 703,13
17 150 1 031,24
18 200 1 338,27
19 250 1 426,32
20 300 1 576,83
21 350 1 769,48
22 400 2 132,91
23 450 2 390,42
24 500 2 992,53
25 600 3 876,57
26 700 4 289,58
27 800 4 988,03
28 900 5 711,60
29 1000 6 592,76
30 1100 6 872,76
31 1200 7 385,42
2 Радіопередавальна станція УКХ (ДВЧ-ЧМ)  діапазону 
32 10 - 50 Вт 11,34
33 51 -100 Вт 12,47
34 200-250 Вт 13,95
35 500 Вт 18,31
36 1 кВт 24,17
37 2кВт 31,64
38 3кВт 42,84
39 4кВт 60,14
40 5 кВт 75,68
41 10 кВт 110,04

ТЕЛЕБАЧЕННЯ
Номер статті Позиція Вид послуг Розмір оплати в гривнях без ПДВ за годину роботи телевізійних передавачів із параметрами згідно з "Правилами технічної експлуатації засобів мовного телебачення"
1 2 3 4
3 Передавачі та ретранслятори телевізійного зображення: 
  ДВЧ (метрового діапазону хвиль)  
42 до 5 Вт 3,79
43 6 - 9 Вт 4,08
44 10 - 20 Вт 7,14
45 21 - 30 Вт 10,39
46 31 - 40 Вт 13,67
47 41 - 100 Вт 15,06
48 101 - 200 Вт 30,07
49 201 - 300 Вт 36,66
50 301 - 500 Вт 43,99
51 1 кВт 70,66
52 2 кВт 100,56
53 2,5 кВт 111,05
54 5 кВт 145,88
55 10 кВт 188,54
56 20 кВт 260,80
57 25 кВт 311,78
58 50 кВт 421,43
  УВЧ (дециметрового діапазону хвиль)  
59 до 5 Вт 6,12
60 6 - 9 Вт 6,70
61 10 - 20 Вт 7,40
62 21 - 30 Вт 11,24
63 31 - 40 Вт 15,06
64 41 - 100 Вт 16,54
65 101 - 200 Вт 30,37
66 201 - 300 Вт 39,41
67 301 - 500 Вт 49,25
68   1 кВт 94,73
69 2 кВт 124,69
70 2,5 кВт 130,39
71 5 кВт 164,45
72 8 кВт 199,06
73 10 кВт 219,98
74 20 кВт 364,58
4 75 Супутникова приймальна станція (для прийому телевізійних каналів) 2,21

Номер статті Позиція Вид послуг Розмір оплати в гривнях без ПДВ за годину роботи
1 2 3 4
5 Антенні пристрої радіомовних передавачів ДХ та СХ (КМ і ГМ діапазонів хвиль)
76 І.       "Г" - подібна 0,43
77 II.     "Наклонный луч" 1,61
78 III.    Антени-щогли шунтові малопотужні 3,85
79 IV.    "Т" - подібна, антена "Мачта", антена-щогла нижнього та верхнього живлення 7,44
80 V.     ША-102, ША-106, АМШП-254, АРД ШАРРТ 16,43
81 VI.    АРРТ, "Квадрат" 17,27
82 VII. "М.Заря", СВ (2x2), СВ (2+2) 20,08
83 VIIІ.   "Б.Заря" 54,48
6 Антенні пристрої радіомовних передавачів КХ (ДКМ діапазону хвиль)
84 І.      ВГД; ВГД-2У; ВГДП; ВГДП-2У; ВГДШ; ВГДШ-2У; ВГДШП-У; ВСПВШ-2У 2,54
85 IIа.   РГД 65/4 1,0; РГ 52/2,8 1,0; РГД 54/4 1; РГД 57/1,7 0,5; РГ 57/2,8 0,6; РГД 65/2,8 0,6; РГД 70/5,5 1,0; РГД 70/6 1,25 1,84
86 IIб.   при потужностях 250 кВт та більше РГД 65/4 1,0; РГ 52/2,8 1,0; РГД 54/4 1; РГД 57/1,7 0,5; РГ 57/2,8 0,6; РГД 65/2,8 0,6; РГД 70/5,5 1,0; РГД 70/6 1,25 3,68
87 III.    СГД 1/2 РА; СГД 1/2 РН 1,15
88 IV.    СГД 2/4 РН; СГД 1/4 РА; СГД 2/4 РА; СГ 2/4 РА; 2ЛПА 2,70
89 V.     СГ 4/2 РН; СГ 4/4 РН; СГ 6/4 РН; СГД 4/4 РН; СГД 4/8 РН; СГД 4/4 РА; 2СГД 4/4 РА; СГ 6/8 Р; СГ 4/4 Р; СГД 4/4 Р; СГД 4/4 РППД 5,78
90 VI.    СГД 4/4 РА; СГД 4/8 РА; СГДП 4/4 РА; СГДП 4/2 РА; СГД 4/2 РА; СГДП 6/4 РА; СГД 6/4 РА 20,40
91 VII.   СГД 8/8 РН; СГД 8/1 6 РН 13,62
92 VIII. СГД 8/4 РА; СГД 8/8 РА; СГД 8/16 РА 58,06
93 IX.    СГДРА двостороння поворотна антена 53,09
94 X.     СГД 4/16 РА; СГД 8/8 РАЖ 59,03
7 95 Супутникова приймальна станція (для прийому радіо каналів) 1,26
 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ:

1. Ці Тарифи встановлюються та застосовуються Концерном радіомовлення, 
  радіозв'язку та телебачення (Концерн РРТ) з 01 січня 2018 року.
2. Тарифи встановлені без податку на додану вартість. Податок на додану вартість 
  нараховується додатково, відповідно до чинного законодавства.
3. Наведені Тарифи підвищуються в 1,3 рази для суб'єктів договірних відносин,
  які використовують технічні засоби мовлення, розташовані в м. Києві.
4, Вартість телекомунікаційних послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
  технічних засобів замовників визначається окремо.
5. В разі зростання витрат на телекомунікаційні послуги, що надаються Концерном РРТ,
  Тарифи підлягають перегляду.
   
* телекомунікаційні послуги Концерну РРТ включають в себе
  технічне обслуговування і експлуатацію мереж
ефірного телемовлення та радіомовлення.
 
Примітка:

В тарифах застосовуються скорочені назви:
 
ДХ (довгі хвилі), КМ (кілометровий діапазон) хвиль 0,15....0,285 МГц
СХ (середні хвилі), ГМ (гектометровий діапазон) хвиль 0,525....1,605 МГц
КХ (короткі хвилі), ДКМ (декаметровий діапазон) хвиль 3,2....27,1 МГц
ДВЧ-ЧМ (дуже високі частоти - частотна модуляція)
метровий діапазон хвиль
65,8....74 МГц;
88....108 МГц
ДВЧ (дуже високі частоти), метровий діапазон хвиль 47....66 МГц;
76....100 МГц; 174….230 МГц
УВЧ (ультра високі частоти), дециметровий діапазон хвиль 470....862 МГц
 
Радіопередавальна станція ДХ, СХ та КХ (КМ-, ГМ-, ДКМ-діапазонів хвиль) включає в себе: 
 
1. передавач ДХ, СХ або КХ відповідної потужності
2. комплект обладнання для доставки сигналу на передавач

Радіопередавальна станція УКХ (ДВЧ-ЧМ) діапазону включає в себе:
 
1. передавач УКХ відповідної потужності з параметрами, відповідно ТУ конкретного типу передавача
2. антено-фідерну систему
3. комплект обладнання для доставки сигналу на передавач